Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů dle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Správce:                        

Ing. Libuše Jankůjová, IČ 76475751, se sídlem Libocká 281/3, 162 00, Praha 6.

Zástupce správce ani pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.

Účely zpracování:     

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem stanovení individuálního plánu poradenství v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu, a následně za účelem poskytnutí poradenství v uvedené oblasti, a to na základě žádosti subjektu údajů.

 

Subjekty údajů:          

Subjekty osobních údajů zpracovávaných správcem jsou fyzické osoby, které správce požádají o poskytnutí poradenství v oblasti zdravé výživy, podpory zdraví, zdravého a aktivního životního stylu.

 

Osobní údaje:              

Správce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, email, věk, datum narození, povolání, zdravotní komplikace a stravovací návyky. Osobní údaje jsou poskytnuté vyplněním formuláře s udělením výslovného souhlasu se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů.

 

Příjemci:                       

Osobní údaje nebudou zpřístupněny žádným příjemcům.

 

Lhůty:                            

Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány jen po dobu nezbytnou pro stanovení individuálního plánu poradenství v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu a pro následné poskytnutí poradenství v této oblasti.

 

Zabezpečení:              

Vyplněné papírové dotazníky budou po vyplnění ihned naskenovány a uloženy v počítači. Papírové dotazníky budou po naskenování ihned skartovány. Osobní údaje tedy budou uchovávány pouze v elektronické podobě v počítači správce zabezpečeném heslem a antivirovým programem.

V Praze dne 20. 5. 201